Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Charakterystyka instytucjonalnego programu wspierania innowacji techniczno-ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Characteristics of an institutional support program for technical and ergonomic innovation in small and medium-sized enterprises

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 69

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacje
  • innowacje techniczno-ergonomiczne
  • fundusze europejskie
  • program operacyjny inteligentny rozwój
Strony (od-do)

31 - 38

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.069.03

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10