Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Metody zarządzania jakością jako wsparcie zarządzania ryzykiem

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Quality instrumentarium as a means of support to risk management

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2015 | Numer: nr 66

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie jakością
  • diagram ishikawy
  • karta procesu decyzyjnego
  • fta
  • baza ryzyka
Strony (od-do)

133 - 145

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10