Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Effect of pH on the performance of activated carbon based symmetric capacitors in aqueous electrolytes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

121 - 121

Książka

ISEECap2013, 3-7 June 2013, Taormina, Italy: book of abstracts

Zaprezentowany na

ISEECap2013, 3-7.06.2013, Taormina, Italy