Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Multi-Generation Encoding Using HEVC ALL Intra Versus JPEG 2000

Autorzy

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • HEVC
  • jpeg 2000
  • multi-generation coding
  • multiple encoding-decoding cycles
  • bitrate
Strony (od-do)

41 - 44

Książka

57th International Symposium ELMAR (ELMAR), Zadar, 28-30 September, 2015

Zaprezentowany na

57th International Symposium ELMAR (ELMAR), 28-30.09.2015, Zadar, Croatia

Publikacja indeksowana w

WoS (15)