Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Numerical Analysis of Influence of Crankshaft Main Spindles Regeneration in Marine Engine on Stiffness and Eigenfrequency of the Crankshaft

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Solid State Phenomena

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 236

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • crankshaft
  • eigenfrequency
  • main bearings
  • marine engine
  • numerical analysis
  • rigidity
Strony (od-do)

85 - 92

DOI

10.4028/www.scientific.net/SSP.236.85

Zaprezentowany na

2 Day Symposium on Mechatronics Systems, Mechanics and Materials 2014/IV, 19-20.09.2014, Władysławowo, Poland

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10