Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Podsystem ergonomiczny jako zasób informacji eksploatacyjnej maszyn

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN An ergonomic subsystem as an asset of machines’ operational information

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Rocznik: 2014 | Tom: vol. 17 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

34 - 39

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7