Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie metodyki zarządzania wiedzą w elastycznej aplikacji szkoleniowej rzeczywistości wirtualnej (Zadanie 2.5)

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1055_2020

Keywords
PL
  • techniki reprezentacji wiedzy
  • semantyczny internet
Date

30.06.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

100

Type of work

research report