Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie warunków technologicznych oraz wytłaczanie filamentu do drukarek 3D przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej, poprzedzone mieszaniem komponentów kompozytu w stanie stopionym przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1259_2020

Słowa kluczowe
PL
  • mieszanie w stanie topionym
  • wytłaczanie
  • kompozyt polimerowy
  • filament
Data

24.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań