Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Integracja modułu interfejsu wizualnego z pozostałymi modułami systemu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1594_2021

Keywords
PL
  • automatyzacja projektowania
  • druk 3D
  • wyroby ortopedyczne
Date

20.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

29

Type of work

research report