Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania eksperymentalne nad zmianą w funkcji stopnia zagęszczenia aglomeratu suchego lodu: wartości współczynnika modułu sprężystości, wartości współczynnika Poissona oraz badania naprężeń ściskających i odprężających aglomeratu dwutlenku węgla

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2028_2021

Słowa kluczowe
PL
  • badania
  • suchy lód
  • moduł Younga
  • współczynnik Poissona
  • zagęszczanie
  • wytłaczanie
  • LIDER
Data

28.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

21

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie