Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie badań strukturalnych i wytrzymałościowych trzech pił taśmowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2039_2021

Data

08.07.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

22

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie