Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie badań strukturalnych i wytrzymałościowych trzech pił taśmowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2039_2021

Date

08.07.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

22

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No