Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym . Analiza uzyskanych wyników oraz opracowanie zaleceń końcowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r2095_2021

Data

06.08.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie