Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Badania wrażliwości modelu numerycznego na parametry geometryczne matryc jednokanałowych w procesie wytłaczania suchego lodu po przez wykonanie zadań, - analiza numeryczna wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach zbieżnych, o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz, zaokrągleniem do wewnątrz i podwójnym promieniem przejścia - empiryczne badania weryfikacyjne uzyskanych wyników wielokryterialnej analizy numerycznej związanej z wrażliwością modelu na zmianę parametrów geometrycznych matryc o pojedynczych kanałach zbieżnych, o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz, zaokrągleniem do wewnątrz i podwójnym promieniem przejścia - analiza numeryczna wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach związanych z wyjściowym odcinkiem kanału kształtującego - empiryczne badania weryfikacje uzyskanych wyników badań numerycznych związanych z analizą numeryczną wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach związanych z wyjściowym odcinkiem kanału kształtującego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2284_2021

Keywords
PL
  • LIDER XI
  • NCBR
  • Badania
  • matryce
  • Suchy lód
  • wrażliwość
Date

22.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

81

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No