Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Badania wrażliwości modelu numerycznego na parametry geometryczne matryc jednokanałowych w procesie wytłaczania suchego lodu po przez wykonanie zadań, - analiza numeryczna wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach zbieżnych, o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz, zaokrągleniem do wewnątrz i podwójnym promieniem przejścia - empiryczne badania weryfikacyjne uzyskanych wyników wielokryterialnej analizy numerycznej związanej z wrażliwością modelu na zmianę parametrów geometrycznych matryc o pojedynczych kanałach zbieżnych, o kształcie stożkowym, z zaokrągleniem na zewnątrz, zaokrągleniem do wewnątrz i podwójnym promieniem przejścia - analiza numeryczna wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach związanych z wyjściowym odcinkiem kanału kształtującego - empiryczne badania weryfikacje uzyskanych wyników badań numerycznych związanych z analizą numeryczną wrażliwości wielokryterialnej modelu peletyzacji dwutlenku węgla na zmianę parametrów geometrycznych w matrycach o pojedynczych kanałach związanych z wyjściowym odcinkiem kanału kształtującego

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2284_2021

Keywords
PL
  • LIDER XI
  • NCBR
  • Badania
  • matryce
  • Suchy lód
  • wrażliwość
Date

22.11.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

81

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.