Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Identification of friction in a robotic astronomical 0.5-m telescope mount

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r244_2019

Słowa kluczowe
PL
  • friction model
  • luGre model
  • identification
  • telescope mount
Data

26.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań