Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań oraz opinii dotyczącej oceny stopnia degradacji podbudowy z chudego betonu Rm = 6 – 9 MPa na podstawie zmian w składzie chemicznym oraz strukturze badanego materiału na skutek oddziaływań soli drogowej wraz z wodą w wyniku sypania soli podczas utrzymywania zimowego

Authors

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3195_2022

Date

02.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

36

Type of work

opinion

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.