Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ekspertyza naukowo-techniczna dotycząca przyczyn uszkodzeń auli oraz zawilgocenia ścian fundamentowych sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3201_2022

Date

02.09.2022

Language

polish

Number of pages or volume of work

105

Type of work

expertise

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.