Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Modernizacja stanowiska badawczego do realizacji badań według standardu PN-88 B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4048_2023

Date

18.07.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

know-how

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.