Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych z wykorzystaniem współczesnych metod obliczeniowych MES

Authors

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r420_2019

Keywords
PL
  • aparat wyparny
  • analiza MES
Date

30.04.2019

Language

polish

Number of pages or volume of work

53

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.