Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Weryfikacja przyjętych założeń konstrukcyjnych z wykorzystaniem współczesnych metod obliczeniowych MES

Autorzy

[ 1 ] Instytut Matematyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r420_2019

Słowa kluczowe
PL
  • aparat wyparny
  • analiza MES
Data

30.04.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

53

Typ dzieła

raport z badań