Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Audit ergonomiczności warunków pracy na stanowisku „trymowanie ryby” (wraz z omówieniem uzyskanych wyników oraz określeniem propozycji zmian)

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r502660_2017

Keywords
PL
  • audit ergonomiczny
  • ocena warunków pracy
Date

20.02.2017

Language

polish

Number of pages or volume of work

53

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.