Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Ocena wybranych rozwiązań przyjętych w PFU dla przewidywanej w 2031 roku ilości i jakości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków Kapuściska w Bydgoszczy

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r546100_2018

Keywords
PL
  • oczyszczanie ścieków
  • osad czynny
  • gospodarka osadowa
Date

23.08.2018

Language

polish

Number of pages or volume of work

32

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.