Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza i opracowanie badań weryfikacyjnych w teście RDE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r559767_2019

Słowa kluczowe
PL
  • LLE
  • autobus
  • napęd
  • RDE
Data

26.04.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań