Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wpływu długotrwałego eksploatowania pojazdów ED161 (43WE) z przekroczonymi normatywnymi poziomami masy maksymalnej na możliwość powstania uszkodzeń poszycia i żywotność zmęczeniową konstrukcji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r740_2020

Słowa kluczowe
PL
  • eksploatacja pojazdów
  • badania zmęczeniowe
Data

10.02.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

42

Typ dzieła

raport z badań