Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, typ = Artykuły, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1279)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 301.
  Projekt modernizacji i rozbudowy budynku mieszkalnego do standardu NF40 / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Olejniczak-Zajda // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 37-38

  Artykuł naukowy 8
 • 302.
  Dachy balastowe - przykład przystosowania standardowego dachu do wymogów zimnego dachu / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 1 (3), s. 22-25

  Artykuł naukowy 5
 • 303.
  Beton architektoniczny - zwrot ku surowemu materiałowi / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 2 (4), s. 32-38

  Artykuł naukowy 5
 • 304.
  Właściwa diagnostyka zawilgocenia budynku gwarantem trwałości hydrorewitalizacji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Krzysztof Tabiś // Materiały Budowlane - 2018, nr 3, s. 55-56

  Artykuł naukowy 8
 • 305.
  BIM jako narzędzie wykorzystywane w czterech etapach cyklu życia inwestycji / Barbara Ksit (WBiIŚ), Dawid Antkowiak // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 163-167

  Artykuł naukowy 5
 • 306.
  Metody "reanimacji murów" - przegląd nowoczesnych tynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 3 (5), s. 30-34

  Artykuł naukowy 5
 • 307.
  The use of mathematical modelling to analyse the process of mixing waters from different sources in water supply system / Agnieszka Szuster-Janiaczyk (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00025-1-00025-4

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 308.
  Problem realizacji budynku wśród ścisłej zabudowy miejskiej na przykładzie budowy obiektu parkingowo-biurowo-usługowego przy ul. Za Bramką w Poznaniu / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Wojciech Wierzbicki (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 113-116

  Artykuł naukowy 5
 • 309.
  Naziemna organizacja ruchu czy kładki i przejścia podziemne dla pieszych w miastach? / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Aneta Słowik, Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 245-256

  Artykuł naukowy 4
 • 310.
  Analiza przyczyn uszkodzenia zabytkowego mostu im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 227-243

  Artykuł naukowy 4
 • 311.
  Mosty z przęsłami przegubowymi – trwałość i warunki użytkowania na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 187-203

  Artykuł naukowy 4
 • 312.
  Removal of phosphorus compounds from water experience from technological research / Alina Pruss (WBiIŚ), Paweł Pruss // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 59, s. 00008-1-00008-6

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 313.
  Quality Improvement of Ground Works Process with the Use of Chosen Lean Management Tools - Case Study / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Bartosz Wysocki (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2017, vol. 95, s. 022032-1-022032-10

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 314.
  Fire resistance of the ceiling in the old tenement house / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 195, s. 178-182

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 315.
  Sensitivity Analysis of Dynamic Characteristics of Composite Beams with Viscoelastic Layers / Magdalena Łasecka-Plura (WBiIŚ), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 199, s. 366-371

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 316.
  Brain modelling in the framework of anisotropic hyperelasticity with time fractional damage evolution governed by the Caputo-Almeida fractional derivative / George Z. Voyiadjis, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials - 2019, vol. 89, s. 209-216

  Artykuł naukowy 100 3,485
 • 317.
  Building Information Modeling BIM - Level of Digital Construction / Adam Glema (WBiIŚ) // Archives of Civil Engineering - 2017, vol. 63, no. 3, s. 39-51

  Artykuł naukowy 15
 • 318.
  Carbon microfibers/silica aerogel nanocomposites based on water-glass / Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Paulina Jakubowska (WTCH) // Advanced Materials Proceedings - 2018, vol. 3, iss. 1, s. 45-49

  Artykuł naukowy 5
 • 319.
  Field Testing of Concrete External Layer of Curtain in Poznan Large Panel System after 30 Years of Environmental Influences / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Krzysztof Girus // Modern Environmental Science and Engineering - 2018, vol. 4, no. 2, s. 173-181

  Artykuł naukowy 5
 • 320.
  Wyznaczniki trwałości betonu w obiektach oczyszczania ścieków / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 68-73

  Artykuł naukowy 5
 • 321.
  Wybrane czynniki mające wpływ na efektywność iniekcji gruntowych / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Bogumił Klimaszewski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 139-141

  Artykuł naukowy 5
 • 322.
  Możliwości zastosowania termografii w podczerwieni do diagnostyki obiektów mostowych / Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ), Leszek Różański (WBMiZ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 387-410

  Artykuł naukowy 4
 • 323.
  Oddziaływania wyjątkowe w mostach drogowych oraz oddziaływania wiatrem i oddziaływania termiczne w mostach wg PN-EN / Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 321-344

  Artykuł naukowy 4
 • 324.
  Budowa linii dużych prędkości w Chinach - obiekty mostowe o małej rozpiętości przęsła / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 311-319

  Artykuł naukowy 4
 • 325.
  Przebudowa obiektów mostowych na Trasie Katowickiej w Poznaniu / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 161-173

  Artykuł naukowy 4
 • 326.
  Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej / Iwona Jankowiak (WBiIŚ), Arkadiusz Madaj (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 101-115

  Artykuł naukowy 4
 • 327.
  Zwiększenie poziomej sztywności w celu wyeliminowania konieczności montażu przyrządów wyrównawczych / Maciej Frej, Krzysztof Sturzbecher (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 75-88

  Artykuł naukowy 4
 • 328.
  Porównanie wybranych cech kruszyw łamanych i recyklingowych stosowanych w budownictwie wg norm zharmonizowanych / Szymon Węgliński, Michał Babiak (WBiIŚ), Adrianna Ratajczak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2017, nr 24, s. 369-385

  Artykuł naukowy 4
 • 329.
  Mikrobiologiczne skażenie systemów wodnych / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2018, nr 2 (58), s. 25-29

  Artykuł naukowy 5
 • 330.
  Rury stalowe wypełnione betonem w mostowych ustrojach kratownicowych / Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 44-46

  Artykuł naukowy 8
 • 331.
  Sposoby rozpoznawania przyczyn braku pełnych efektów zastosowania warstwy ochronnej / Łucjan Siewczyński, Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 21-25

  Artykuł naukowy 8
 • 332.
  Wpływ sposobu ograniczenia ruchu pociągów na czas realizacji robót podtorzowych / Michał Pawłowski (WBiIŚ), Kamil Protosawicki, Wojciech Straszewski (WBiIŚ) // Przegląd Komunikacyjny - 2018, nr 10, s. 27-31

  Artykuł naukowy 8
 • 333.
  Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych – badania w skali technicznej / Piotr Kołaski, Agnieszka Wysocka, Alina Pruss (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // Technologia Wody - 2018, nr 5 (61), s. 8-15

  Artykuł naukowy 5
 • 334.
  Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC / Maria Celińska-Mysław, Tomasz Wiatr (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 11, s. 24-29

  Artykuł naukowy 5
 • 335.
  Przebudowa zwodzonych kładek pieszo-rowerowych - wybrane zagadnienia / Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Bartosz Tomczak, Wojciech Wawrzyniak // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 123-136

  Artykuł naukowy 4
 • 336.
  Awaria kabla sprężającego estakady drogowej. Przyczyny i skutki / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ), Wojciech Siekierski (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 109-121

  Artykuł naukowy 4
 • 337.
  Korozja stali sprężającej w konstrukcjach kablobetonowych. Przyczyny, skutki, zapobieganie / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 93-108

  Artykuł naukowy 4
 • 338.
  Wiadukty nad Autostradą Wolności w węźle Poznań-Krzesiny przed dobudową trzeciego pasa ruchu autostrady / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczysław Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 83-91

  Artykuł naukowy 4
 • 339.
  Changes of physicochemical and microbiologicalparameters of infiltration water at Debina intake in Poznan, unique conditions – a flood / Sylwia Kołaska (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 30, s. 01004-1-01004-11

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 340.
  On designing the Nowacki’s device enabling the analysis of deformation and temperature in the shear zone / Bartosz Łuczak (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Vibrations in Physical Systems - 2018, vol. 29, s. 2018034-1-2018034-14

  Artykuł naukowy 5
 • 341.
  Numerical study of dynamic properties of fractional viscoplasticity model / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Marcin Nowak, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Symmetry - 2018, vol. 10, no. 7, s. 282-1-282-17

  Artykuł naukowy 30 2,143
 • 342.
  Aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego / Tomasz Mróz (WBiIŚ), Bartosz Radomski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 102-104

  Artykuł naukowy 5
 • 343.
  Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Anna Rudawska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Stanisław Zajchowski, Jolanta Tomaszewska // Polimery - 2018, vol. 63, no. 9, s. 619-625

  Artykuł naukowy 15 1,121
 • 344.
  Problemy w oczyszczaniu ścieków z przemysłu mięsnego / Kinga Szymanowska (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Gospodarka Mięsna - 2018, nr 7, s. 18-23

  Artykuł naukowy 7
 • 345.
  Assessment of thermo-modernization in a multifamily building / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Halina Koczyk (WBiIŚ), Aleksandra Błotnicka-Smyk // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00004-1-0000-10

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 346.
  Analytical meanders of selected systems for thermo-renovation of historical buildings / Barbara Ksit (WBiIŚ), Mariusz Gaczek (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 49, s. 00062-1-00062-10

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 347.
  Gaseous emissions during agricultural biomass combustion in a 50 KW moving step grate boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ) // Chemical and Process Engineering - 2018, vol. 39, no. 2, s. 197-208

  Artykuł naukowy 15 0,759
 • 348.
  Wizyta w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2015, nr 3 (41), s. 12

  Komunikat 5
 • 349.
  Response spectrum method for building structures with viscoelastic dampers described by fractional derivatives / Roman Lewandowski (WBiIŚ), Zdzisław Pawlak (WBiIŚ) // Engineering Structures - 2018, vol. 171, s. 1017-1026

  Artykuł naukowy 40 3,084
 • 350.
  Wentylacja placówek dydaktyczno-edukacyjnych. Przegląd wybranych polskich i zagranicznych wymagań dotyczących strumienia powietrza i stężenia CO2 / Anna Ludwiczak, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2018, nr 3, s. 24-29

  Artykuł naukowy 6
 • 351.
  Nośność na zginanie belek zespolonych metalowo-betonowych w warunkach pożaru standardowego / Łukasz Polus (WBiIŚ), Marcin Chybiński (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 7-8, s. 128-132

  Artykuł naukowy 5
 • 352.
  Jakość powietrza w budynku użytkowanym jako żłobek / Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Szymon Łochyński // Rynek Instalacyjny - 2017, nr 10, s. 54-60

  Artykuł naukowy 6
 • 353.
  Zwiększanie odporności ogniowej słupów z rur stalowych przez wypełnienie betonem / Wojciech Szymkuć (WBiIŚ), Adam Glema (WBiIŚ), Michał Malendowski (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2018, nr 5, s. 28-33

  Artykuł naukowy 5
 • 354.
  Ocena wpływu zawartości elastomeru SBS na wartości parametrów charakteryzujących odporność na odkształcenia trwałe asfaltów modyfikowanych / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Mielczarek (WBiIŚ), Marcin Bilski (WBiIŚ), Damian Wiśniewski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture - 2016, T. 33, z. 63, nr 1/II, s. 307-314

  Artykuł naukowy 9
 • 355.
  Analiza lepkości zerowego ścinania (ZSV) asfaltów modyfikowanych kopolimerem SBS / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Marta Andrzejczak (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2014, vol. 13, nr 4, s. 251-258

  Artykuł naukowy 6
 • 356.
  Systemy HVAC w kontekście nowych wymagań / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Radosław Górzeński (WBiIŚ), Michał Szymański (WBiIŚ) // Builder - 2018, nr 3, s. 98-108

  Artykuł naukowy 5
 • 357.
  A determination of the synthetic hyetograph parameters for flow capacity assessment concerning stormwater systems / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), Marcin Skotnicki (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 45, s. 00053-1-00053-8

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 358.
  Ceiling mounted radiant panels – calculations of heat output in heating and cooling application / Lawrence Drojetzki (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00035-1-00035-8

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 359.
  Investigation of temperature drop in domestic hot water circuit / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2018, vol. 44, s. 00158-1-00158-7

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 360.
  The Variability of the Concentration of Bioaerosols Above the Chambers of Biological Wastewater Treatment / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Małgorzata Widomska // Ecological Chemistry and Engineering S - 2018, vol. 25, no. 2, s. 267-278

  Artykuł naukowy 15 1,467
 • 361.
  Conversion of organic waste into volatile fatty acids – The influence of process operating parameters / Ewelina Jankowska (WBiIŚ), Anna Duber (WBiIŚ), Joanna Chwiałkowska (WBiIŚ), Mikołaj Stodolny, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Chemical Engineering Journal - 2018, vol. 345, s. 395-403

  Artykuł naukowy 45 8,355
 • 362.
  Enhanced production of microbial lipids from waste office paper by the oleaginous yeast Cryptococcus curvatus / Neelamegam Annamalai, Nallusamy Sivakumar, Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Fuel - 2018, vol. 217, s. 420-426

  Artykuł naukowy 40 5,128
 • 363.
  Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi / Joanna Sinacka (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 7, s. 271-278

  Artykuł naukowy 10
 • 364.
  Pompy ciepła i kolektory słoneczne w instalacjach ciepłej wody / Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // Polski Instalator - 2018, nr 3, s. 22-27

  Artykuł naukowy 5
 • 365.
  Wpływ procesu sprężania na trwałość kablobetonowych konstrukcji sprężonych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Materiały Budowlane - 2018, nr 7, s. 34-36

  Artykuł naukowy 8
 • 366.
  Sprawność cieplna procesu podgrzewania wody na kuchni gazowej / Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), Przemysław Fertała (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 4, s. 150-156

  Artykuł naukowy 10
 • 367.
  Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models / Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 1, s. 20-25

  Artykuł naukowy 10
 • 368.
  Battle of Post-Disaster Response and Restauration (BPDRR) / Alicja Bałut (WBiIŚ), Rafał Brodziak (WBiIŚ), Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Przemysław Zakrzewski (WI) // WDSA / CCWI Joint Conference Proceedings - 2018, vol. 1, s. 104-1-104-8

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 369.
  Comparative Analysis and Benchmarking of Water Supply Systems and Services in Central and Eastern Europe / Tomas Suchacek, Alexandru Aldea, Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Ivana Marko, Ladislav Tuhovcak // Proceedings - 2018, vol. 2, s. 597-1-597-8

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 370.
  Seasonal Variation of the Calcifying Green Alga Phacotus Lenticularis (Ehrenb.) Stein in Water Bodies under Human Influence (Mid-Western Poland) / Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Maria Pajchrowska, Beata Mądrecka (WBiIŚ), Justyna Józefiak // Limnological Review - 2018, vol. 18, iss. 2, s. 83-89

  Artykuł naukowy 12
 • 371.
  Selected problems of damage detection in internally supported plates using one-dimensional Discrete Wavelet Transform / Michał Guminiak (WBiIŚ), Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2018, vol. 56, no. 3, s. 631-644

  Artykuł naukowy 15 0,771
 • 372.
  Analiza częstotliwościowa odpowiedzi akustycznej wzbudzanej mechanicznie płyty stalowej / Arkadiusz Dobrzycki (WE), Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ) // Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering - 2018, Issue 93, s. 323-334

  Artykuł naukowy 9
 • 373.
  Temperature effects explain continental scale distribution of cyanobacterial toxins / Evanthia Mantzouki, Miquel Lürling, Jutta Fastner, Lisette de Senerpont Domis, Elżbieta Wilk-Woźniak, Judita Koreivienė, Laura Seelen, Sven Teurlincx, Yvon Verstijnen, Wojciech Krztoń, Edward Walusiak, Jūratė Karosienė, Jūratė Kasperovičienė, Ksenija Savadova, Irma Vitonytė, Carmen Cillero-Castro, Agnieszka Budzyńska, Ryszard Goldyn, Anna Kozak, Joanna Rosińska, Elżbieta Szeląg-Wasielewska, Piotr Domek, Natalia Jakubowska-Krepska, Kinga Kwasizur, Beata Messyasz, Aleksandra Pełechata, Mariusz Pełechaty, Mikolaj Kokocinski, Ana García-Murcia, Monserrat Real, Elvira Romans, Jordi Noguero-Ribes, David Parreño Duque, Elísabeth Fernández-Morán, Nusret Karakaya, Kerstin Häggqvist, Nilsun Demir, Meryem Beklioğlu, Nur Filiz, Eti E. Levi, Uğur Iskin, Gizem Bezirci, Ülkü Nihan Tavşanoğlu, Koray Özhan, Spyros Gkelis, Manthos Panou, Özden Fakioglu, Christos Avagianos, Triantafyllos Kaloudis, Kemal Çelik, Mete Yilmaz, Rafael Marcé, Nuria Catalán, Andrea G. Bravo, Moritz Buck, William Colom-Montero, Kristiina Mustonen, Don Pierson, Yang Yang, Pedro M. Raposeiro, Vítor Gonçalves, Maria G. Antoniou, Nikoletta Tsiarta, Valerie McCarthy, Victor C. Perello, Tõnu Feldmann, Alo Laas, Kristel Panksep, Lea Tuvikene, Ilona Gagala, Joana Mankiewicz-Boczek, Meral Apaydın Yağcı, Şakir Çınar, Kadir Çapkın, Abdulkadir Yağcı, Mehmet Cesur, Fuat Bilgin, Cafer Bulut, Rahmi Uysal, Ulrike Obertegger, Adriano Boscaini, Giovanna Flaim, Nico Salmaso, Leonardo Cerasino, Jessica Richardson, Petra M. Visser, Jolanda M. H. Verspagen, Tünay Karan, Elif Neyran Soylu, Faruk Maraşlıoğlu, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, Agnieszka Ochocka, Agnieszka Pasztaleniec, Ana M. Antão-Geraldes, Vitor Vasconcelos, João Morais, Micaela Vale, Latife Köker, Reyhan Akçaalan, Meriç Albay, Dubravka Špoljarić Maronić, Filip Stević, Tanja Žuna Pfeiffer, Jeremy Fonvielle, Dietmar Straile, Karl-Otto Rothhaupt, Lars-Anders Hansson, Pablo Urrutia-Cordero, Luděk Bláha, Rodan Geriš, Markéta Fránková, Mehmet Ali Turan Koçer, Mehmet Tahir Alp, Spela Remec-Rekar, Tina Elersek, Theodoros Triantis, Sevasti-Kiriaki Zervou, Anastasia Hiskia, Sigrid Haande, Birger Skjelbred, Beata Madrecka (WBiIŚ), Hana Nemowa, Iveta Drastichova, Lucia Chomova, Christine Edwards, Tuğba Ongun Sevindik, Hatice Tunca, Burçin Önem, Boris Aleksovski, Svetislav Krstić, Itana Bokan Vucelić, Lidia Nawrocka, Pauliina Salmi, Danielle Machado-Vieira, Alinne Gurjão de Oliveira, Jordi Delgado-Martín, David García, Jose Luís Cereijo, Joan Gomà, Mari Carmen Trapote, Teresa Vegas-Vilarrúbia, Biel Obrador, Magdalena Grabowska, Maciej Karpowicz, Damian Chmura, Bárbara Úbeda, José Ángel Gálvez, Arda Özen, Kirsten Seestern Christoffersen, Trine Perlt Warming, Justyna Kobos, Hanna Mazur-Marzec, Carmen Pérez-Martínez, Eloísa Ramos-Rodríguez, Lauri Arvola, Pablo Alcaraz-Párraga, Magdalena Toporowska, Barbara Pawlik-Skowronska, Michał Niedźwiecki, Wojciech Pęczuła, Manel Leira, Armand Hernández, Enrique Moreno-Ostos, José María Blanco, Valeriano Rodríguez, Jorge Juan Montes-Pérez, Roberto L. Palomino, Estela Rodríguez-Pérez, Rafael Carballeira, Antonio Camacho, Antonio Picazo, Carlos Rochera, Anna C. Santamans, Carmen Ferriol, Susana Romo, Juan Miguel Soria, Julita Dunalska, Justyna Sieńska, Daniel Szymański, Marek Kruk, Iwona Kostrzewska-Szlakowska, Iwona Jasser, Petar Žutinić, Marija Gligora Udovič, Anđelka Plenković-Moraj, Magdalena Frąk, Agnieszka Bańkowska-Sobczak, Michał Wasilewicz, Korhan Özkan, Valentini Maliaka, Kersti Kangro, Hans-Peter Grossart, Hans W. Paerl, Cayelan C. Carey, Bas W. Ibelings // Toxins - 2018, vol. 10, iss. 4, s. 156-1-156-24

  Artykuł naukowy 35 3,895
 • 374.
  Odzysk energii w stacji uzdatniania wody / Wojciech Plutecki, Jan Bagieński (WBiIŚ) // Instal - 2018, nr 2, s. 38-40

  Artykuł naukowy 7
 • 375.
  Płyty warstwowe a klasa konstrukcyjna / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // Izolacje - 2018, nr 3, s. 76-78

  Artykuł popularnonaukowy
 • 376.
  Optimization of biogas utilization — realization smart community idea / Wojciech Grządzielski, Tomasz M. Mróz (WBiIŚ), Bartosz Radomski (WBiIŚ) // Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery - 2017, nr 137, s. 41-48

  Artykuł naukowy 7
 • 377.
  Protocol to define material behaviour and failure strain level at low and high strain rates based on compression test / Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Alexis Rusinek, Amine Bendarma // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2018, vol. 56, no. 2, s. 471-481

  Artykuł naukowy 15 0,771
 • 378.
  Crack identification in plates using 1-D discrete wavelet transform / Anna Knitter-Piątkowska (WBiIŚ), Michał Guminiak (WBiIŚ) // Journal of Theoretical and Applied Mechanics - 2017, vol. 55, no. 2, s. 481-496

  Artykuł naukowy 15 0,783
 • 379.
  Thermal Analysis of Reinforced Concrete Tank for Conditioning Wood by FEM Method / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Przemysław Wielentejczyk (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 022096-1-022096-8

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 380.
  Scientific association knowledge improvement activities in Construction Technology Management field / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Łukasz Pluciński (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 208, s. 106-113

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 381.
  Risk management in construction projects / Paweł Szymański (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 208, s. 174-182

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 382.
  Accuracy of BLE systems in the H&S improvement aspects in construction / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Dawid Mielcarek (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 208, s. 98-105

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 383.
  Concrete road surface with the use of cement concrete - selected results / Paweł Szymański (WBiIŚ), Michał Pikos (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 208, s. 166-173

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 384.
  Analysis of selected rheological properties and ageing processes of bitumens used in waterproofing products / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 135-140

  Artykuł naukowy 15
 • 385.
  Effect of modern air entraining admixtures on physical properties of construction mortars / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 115-119

  Artykuł naukowy 15
 • 386.
  Ecological hydrophobizing admixture in special purpose concretes / Michał Babiak (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Jacek Kosno // Materials Science Forum - 2018, vol. 923, s. 110-114

  Artykuł naukowy 15
 • 387.
  Ocena wpływu kształtu oraz wymiarów próbek na wyniki testu koleinowania mieszanek mineralno-asfaltowych / Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Damian Wiśniewski, Filip Hałas, Dawid Krzemiński // Materiały Budowlane - 2018, nr 5, s. 33-35

  Artykuł naukowy 8
 • 388.
  Zastosowanie łączników jednostronnych w konstrukcjach warstwowych / Robert Studziński (WBiIŚ) // Nowoczesne Hale - 2018, nr 1, s. 21-23

  Artykuł naukowy 2
 • 389.
  Efektywność energetyczna powietrznych wielorurowych gruntowych wymienników ciepła, a ich charakterystyki przepływowe / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // Cyrkulacje - 2017, nr 42, s. 40-42

  Artykuł popularnonaukowy
 • 390.
  Experimental and numerical analysis of sandwich panels with hybrid core / Robert Studziński (WBiIŚ), Zbigniew Pozorski (WBiIŚ) // Journal of Sandwich Structures and Materials - 2018, vol. 20, no. 3, s. 271-286

  Artykuł naukowy 35 5,015
 • 391.
  Validation of CFD model for simulation of multi-pipe earth-to-air heat exchangers (EAHEs) flow performance / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Thermal Science and Engineering Progress - 2018, vol. 5, s. 44-49

  Artykuł naukowy 15
 • 392.
  Iterative Methods of Beam-Structure Analysis / Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 1093-1101

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 393.
  Laboratory Tests of New Connectors for Timber-Concrete Composite Structures / Maciej Szumigała (WBiIŚ), Ewa Szumigała (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2018, vol. 66, no. 2, s. 161-173

  Artykuł naukowy 15
 • 394.
  Identification of microbes from the surfaces of food-processing lines based on the flow cytometric evaluation of cellular metabolic activity combined with cell sorting / W. Juzwa, Anna Duber (WBiIŚ), K. Myszka, W. Białas, K. Czaczyk // Biofouling - 2016, vol. 32, no. 8, s. 841-851

  Artykuł naukowy 40 3,080
 • 395.
  Projektowanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych w praktyce – aspekty formalno-prawne / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Joanna Jaskulska (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2015, nr 4, s. 76-81

  Artykuł naukowy 6
 • 396.
  Analiza parametrów budynku dostosowanego do standardu pasywnego według kryteriów Passive House Institute / Joanna Jaskulska (WBiIŚ), Bartosz Radomski, Ilona Rzeźnik (WBiIŚ), Agnieszka Figielek // Rynek Instalacyjny - 2016, nr 1-2, s. 50-56

  Artykuł naukowy 6
 • 397.
  Wpływ standardów energetycznych i rodzaju zaopatrzenia w ciepło na emisję zanieczyszczeń oraz koszty ekonomiczne / Joanna Jaskulska (WBiIŚ), Renata Jaskulska // Rynek Instalacyjny - 2016, nr 9, s. 42-47

  Artykuł naukowy 6
 • 398.
  Integracja systemów wentylacyjnych i grzewczo-chłodzących dla budynków pasywnych jednorodzinnych / Bartosz Radomski (WBiIŚ), Joanna Jaskulska (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2016, nr 11, s. 51-56

  Artykuł naukowy 6
 • 399.
  Formal and Legal Aspects of Buying and Commissioning Flats / Sebastian Dubas (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Roman Milwicz (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 032089-1-032089-7

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 400.
  Laboratory Tests of Adhesion of Steel Bars to Ordinary and Frozen Concrete / Józef Jasiczak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ), Paweł Borowski (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2017, vol. 245, s. 032043-1-032043-10

  Artykuł naukowy / referat 15 15