Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Preparation and characterization of multifunctional chitin/lignin materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Journal of Nanomaterials

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 2013 | Numer: article ID 425726

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1 - 13

DOI

10.1155/2013/425726

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

30,0

Impact Factor

1,611