Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza wpływu rodzaju układu napędowego i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of the impact of the type of propulsion system and city bus driving parameters on ecological work indicators

Language

polish

Keywords
PL
  • autobus miejski
  • badania emisji w warunkach drogowych
  • silnik spalinowy
  • układ napędowy
EN
  • bus
  • real driving emissions
  • combustion engine
  • propulsion system
Abstract

PL Przedstawiona dysertacja dostarcza nowej wiedzy w zakresie wpływu stosowanych układów napędowych i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy. Obiektami badawczymi były 18-metrowe autobusy miejskie wyposażone w trzy rodzaje układów napędowych: konwencjonalny, hybrydowy o konfiguracji szeregowej, a także pojazd zasilany CNG. Wyniki pomiarów pozwoliły wskazać rozwiązania najbardziej przyjazne środowisku w aspekcie emisji drogowej i jednostkowej zanieczyszczeń. Ponieważ autobusy miejskie eksploatowane są w specyficznych warunkach, odmiennych niż inne pojazdy kategorii ciężkiej, do której klasyfikowane są badane obiekty, określono różnice w udziałach czasu pracy silników spalinowych podczas testów homologacyjnych i rzeczywistej eksploatacji. Wykorzystując współczynniki emisji, wyznaczono zależności między pomiarami drogowymi oraz wytycznymi legislacyjnymi. Na podstawie obliczonych wartości przebiegowego zużycia paliwa, wykonano uproszczony bilans ekonomiczny.

EN The dissertation provides new understanding of the influence of powertrains and driving parameters of city buses on the ecological work indicators. The research objects were, namely 18-meter buses equipped with three types of drive systems: conventional, hybrid with a serial configuration, and powered by CNG. The obtained measurements helped identify the most environmentally friendly solutions relating to road and unit emissions. Because the buses operate under specific conditions, different than any other heavyweight vehicles which the research objects are classed as, differences in the working time shares of the internal combustion engines during the certification tests and actual operation were determined. Conclusions were formulated, based on the emission coefficients, which take into account the relationship between road measurements and legislative guidelines. On the basis of the rates of fuel consumption calculated a simplified economic balance of costs.

Number of pages

137

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1789

On-line catalog

to201780863

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jacek Pielecha

Place

Poznań, Polska

Date

20.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Wasiak

Place

Warszawa, Polska

Date

22.05.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.06.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: silniki spalinowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.