Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

A new probabilistic approach to global localization in robotics

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Nowe probabilistyczne podejście do globalnej lokalizacji w robotyce

Language

english

Keywords
EN
  • global localization
  • planar segments
  • visual perceptrion
  • stereo vision
  • deep neural networks
PL
  • globalna lokalizacja
  • segmenty płaszczyzn
  • percepcja wizyjna
  • wizja stereo
  • głębokie sieci neuronowe
Abstract

EN This thesis presents research on indoor global localization methods using planar segments and various types of cameras as sensors. It debates various aspects of global localization, from planar segment representation to inference algorithms, and presents a complete solution to the problem. It is based on a series of articles published in renowned journals and presented at top-tier conferences.

PL Niniejsza rozprawa przedstawia badania nad metodami globalnej lokalizacji wewnątrz pomieszczeń z wykorzystaniem segmentów płaszczyzn. Omówiono w niej poszczególne aspekty globalnej lokalizacji, od reprezentacji segmentów płaszczyzn po algorytmy wnioskowania, oraz przedstawiono kompletne rozwiązanie problemu. Opiera się ona na serii artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach i zaprezentowanych na uznanych konferencjach międzynarodowych.

Number of pages

89

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics and electrical engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Kwolek

Date

03.09.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tomasz Trzciński

Place

Warszawa, Polska

Date

23.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.11.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.