Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda określania wielkości partii i harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Method of lot sizing and scheduling for varying range of products

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • harmonogramowanie produkcji
  • wielkość partii
  • optymalizacja
  • algorytm genetyczny
EN
  • scheduling
  • lot sizing
  • optimization
  • genetic algorithm
Streszczenie

PL Celem niniejszej pracy było opracowanie metody harmonogramowania produkcji i optymalizowania wielkości partii produkcyjnych, która pozwoli wykonywać to zadanie efektywnie dla warunków otoczenia zmiennego i dynamicznego, przy znacznie mniejszej ilości danych wejściowych i nakładzie czasu W pierwszym rozdziale pracy omówiona została istota wielkości partii, istoty jej określania i jej miejsce w obszarze zarządzania produkcją, w drugim rozdziale autorka zawarła analizę algorytmów genetycznych, w rozdziale trzecim przedstawione zostały zaawansowane metody określania wielkości partii i harmonogramowania a w ostatnim rozdziale czwartym opracowana metodyka określania wielkości partii i harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów. Wykorzystanie opracowanego modelu bazującego na algorytmie genetycznym do harmonogramowania produkcji i optymalizacji wielkości partii produkcyjnej pozwala szybko i sprawnie wygenerować harmonogram produkcji, ustalić sekwencję zleceń i obciążenie stanowisk roboczych w taki sposób, aby całkowity cykl produkcji był zminimalizowany, przestoje na maszynach w miarę możliwości wyeliminowane a obciążenie maszyn zwiększone. Stanowi to znaczną wartość dodaną w stosunku do tradycyjnych metod harmonogramowania produkcji bazujących na doświadczeniu planistów oraz narzędziach bez możliwości dynamicznej optymalizacji z punktu widzenia ustalonej funkcji celu.

EN Author proposes a method based on genetic algorithm to determine the lot size and production scheduling for variable ranges of products - couplings. The simulation computer checks the established deadlines for the various orders and strives to minimize the total cycle for production times and machine changeover times. The doctoral thesis present the assumptions of the model and its preliminary results in the generation of an optimal production sequence for the analyzed couplings. the first chapter presents definition of lot size and its place in the field of production management, the second chapter discusses the essence of genetic algorithms, the third chapter characterizes and compares advanced methods of lot sizing and production scheduling. The last fourth chapter presents developed methodology.

Liczba stron

183

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1662

Katalog on-line

to2015800808

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Pawlewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Radosław Pytlak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Trzecia recenzja

Cezary Orłowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

17.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn