Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda określania wielkości partii i harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Method of lot sizing and scheduling for varying range of products

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • harmonogramowanie produkcji
  • wielkość partii
  • optymalizacja
  • algorytm genetyczny
EN
  • scheduling
  • lot sizing
  • optimization
  • genetic algorithm
Liczba stron

183

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1662

Katalog on-line

to2015800808

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Pawlewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

15.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Radosław Pytlak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Trzecia recenzja

Cezary Orłowski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

17.01.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn