Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda analizy strategicznej działań na rzecz ochrony środowiska w zakładach przemysłu chemicznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strategic analysis of environmental protection in the chemical industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • strategie ekologizacji
  • przemysł chemiczny
  • analiza strategiczna
  • doradczy system ekspertowy
  • skale semantyczne
EN
  • environmental strategies
  • chemical industry
  • strategic analysis
  • advisory expert system
  • semantic scales
Liczba stron

147

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1669

Katalog on-line

to2015800810

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Olszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Kowal

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

14.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu