Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Efektywność suszenia konwekcyjnego w warunkach okresowo zmiennych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Effectiveness of convective drying in non-stationary conditions

Language

polish

Keywords
PL
  • suszenie konwekcyjne
  • warunki niestacjonarne
  • emisja akustyczna
  • materiały biologiczne
  • ultradźwięki
EN
  • convective drying
  • intermittent conditions
  • acoustic emission
  • biomaterials
  • ultrasound
Abstract

PL W niniejszej pracy podjęto problematykę suszenia konwekcyjnego w warunkach zmiennych materiałów kapilarno-porowatych, a efektywność tej metody oceniono w aspekcie kinetycznym, jakościowym i energetycznym. Testy suszenia wybranych produktów pochodzenia ceramicznego (glinka kaolinowa) i biologicznego (warzywa i owoce) przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem konwekcyjnej suszarki komorowej, która umożliwia prowadzenie procesu suszenia w sposób niestacjonarny, tj. o różnych częstotliwościach oraz amplitudach zmian parametrów powietrza. W przypadku glinki kaolinowej zmiany destrukcyjne w trakcie suszenia monitorowano z wykorzystaniem metody emisji akustycznej (EA), a jakość produktu określano makroskopowo. Cechy jakościowe biomateriałów oceniono na podstawie określonych wskaźników jakości, m.in. całkowitej zmiany barwy, aktywności wody oraz zawartości naturalnych barwników i witamin. Badania eksperymentalne dowiodły, iż suszenie prowadzone w trybie niestacjonarnym znacząco redukuje czas suszenia oraz zjawiska destrukcyjne charakterystyczne dla suszenia konwekcyjnego.

EN The modification of the common convective drying method with the aim of its application to the heat-sensitive capillary-porous materials was the main research problem realized in this work. It was proposed to carry out the drying processes in intermittent conditions instead in constant conditions. The effectiveness of the proposed drying method has been considered in terms of drying kinetics, quality factors and energy expenditure. The drying tests on the kaolin clay and the selected biomaterials were carried out in laboratory conditions with a chamber dryer modified to drying in intermittent conditions with different frequencies and amplitudes of the air parameters like temperature and humidity.During drying tests the destruction of kaolin clay (KOC) was controlled trough the acoustic emission method (AE) and the quality of the product was assessed macroscopically. In the case of biomaterials, the quality was evaluated on the basis of quality factors such as total color change, water activity and the retention of natural dyes and vitamins. The experimental studies have shown that drying with stepwise changed air temperature significantly reduces the drying time and the destructive phenomena of hot air drying.

Number of pages

140

OECD domain

other engineering sciences and technologies

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1635

On-line catalog

to201580723

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Teofil Jesionowski

Place

Poznań, Polska

Date

29.09.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Zdzisław Pakowski

Place

Łódź, Polska

Date

08.08.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

02.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: podstawy technologii chemicznej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.