Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Experts method for identification and evaluation of nonconformities in the quality management system in the enterprise

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie jakością
  • doskonalenie
  • samoocena
  • ISO 9001
EN
  • quality management
  • improvement
  • self assessment
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest problematyka doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w odniesieniu do niezgodności potencjalnych i rzeczywiście występujących. Głównym celem dysertacji jest opracowanie ekspertowej metody identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością. Realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych poświęcone zostały prace obejmujące: • analizy piśmiennictwa naukowego, • endoekspertowe badania ilościowe przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI w 384 przedsiębiorstwach, • egzoekspertowe badania jakościowe przeprowadzone metodą ocen ekspertów wśród 34 naukowców i auditorów wiodących. Efekt rozprawy stanowi naukowe opracowanie ekspertowej metody identyfikacji i oceny niezgodności. W celu rozpoznania stanu obecnego realizowanych działań w omawianym zakresie zaproponowano arkusz samooceny. Następnie wskazano poszczególne kroki działań w zależności od osiągniętego wyniku z uwzględnieniem zestawu podstawowych wskazań dla przedsiębiorstw posiadających certyfikowany system zgodny z normą ISO 9001.

EN The following PhD thesis discusses improvements to a corporate quality management system with a focus on measures taken to tackle existing and potential non-conformities. The primary aim is to develop an expert method of identifying and assessing non-conformities in a quality management system. To achieve the main and supplementary objectives, the author: • reviews the scholarly literature, • conducts a quantitative endoexpert study by the CATI technique in 384 enterprises, • conducts an qualitative exoexpert study by the expert assessment method involving 34 scientists and lead auditors. The project’s outcomes include a scientifically designed expert method of non-conformities assessment and identification. In order to identify the current state of the activities carried out in the discussed area, a self-assessment sheet was created. Outlined further in the article is a follow-up to study findings as well as general guidelines for companies that have a certified ISO-9001-compliant system in place.

Number of pages

205

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1952

On-line catalog

to201990762

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Kosieradzka

Place

Warszawa, Polska

Date

28.12.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

09.01.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.01.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.