Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering | Rocznik: 2019

Numer Issue 98
Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/spisTresci.aspx?czasId=2038

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS