Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób wyznaczania zawilgocenia wyrobów celulozowych przesyconych żywicą z wykorzystaniem wzorców zawilgocenia

Creators

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

412204

Patent office submission date

30.04.2015

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

234482

Date of obtaining the right

25.10.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

3/2020

Made public date

31.03.2020