Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Urządzenie do badania nacisków bocznych

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

425024

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

26.03.2018

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

236458

Data otrzymania prawa

14.09.2020

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

02/2021

Data upublicznienia

25.01.2021