Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Urządzenie do badania nacisków bocznych

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

425024

Patent office submission date

26.03.2018

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236458

Date of obtaining the right

14.09.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

02/2021

Made public date

25.01.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.