Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka do drewna z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

Creators

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

433586

Patent office submission date

17.04.2020

Country / region

Polska

Made public

Biuletyn Urzędu Patentowego

Number

29/2021

Made public date

18.10.2021

Granting and maintaining protection

Date of obtaining the right

09.02.2022

Country / region

Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.