Processing may take a few seconds...

Report

Works title

„Usługa współpracy z zamawiającym lub/i podmiotem wskazanym przez Zamawiającego w zakresie opracowania algorytmów oraz specyfikacji technicznej w wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla Podzadania 1 i Podzadania 2 („Podzadanie 3”)”

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1830_2021

Keywords
PL
  • optymalizacja
  • paletowe jednostki ładunkowe
  • logistyka
  • marszrutyzacja
Date

07.04.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

68

Type of work

technical documentation

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.