Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza i prognoza kosztów utrzymania i ekslploatacji regionalnej infrastruktury drogowej do planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1596_2021

Słowa kluczowe
PL
  • transport regionalny
  • infrastruktura drogowa
  • jednostki samorządu terytorialnego
Data

22.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

ekspertyza