Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza i prognoza kosztów utrzymania i ekslploatacji regionalnej infrastruktury drogowej do planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2030 roku

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1596_2021

Keywords
PL
  • transport regionalny
  • infrastruktura drogowa
  • jednostki samorządu terytorialnego
Date

22.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

7

Type of work

expertise

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.