Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Social security systems in the light of demographic, economic and technological challenges : monograph

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznan, Poland

Wydawca

Publishing House of Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

141

ISBN

978-83-7775-392-0

Rozdziały
Challenges for the European social model (s. 33-43)
Barriers and drivers of development of occupational pension schemes in Poland (s. 83-98)
Social responsibility of insurance companies (s. 129-141)