Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Analiza elektryczna przyczyn uszkodzeń kabli średniego napięcia o izolacji papierowo-olejowej. Etap I. Ocena możliwości zwiększenia tłumienności przepięć przez zmiany w sposobie uziemienia punktu neutralnego (dobór rezystora w układzie równoległym do dławika lub w urządzeniach AWSCz) na przykładzie wybranego GPZ z RD Poznań. Przedstawienie krzywej życia linii kablowych o izolacji papierowo-olejowej na podstawie dostępnej literatury przedmiotu

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r3551_2023

Keywords
PL
  • kable średniego napięcia
  • izolacja papierowo olejowa
Date

11.01.2023

Language

polish

Number of pages or volume of work

72

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.