Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Organizational unit

Instytut Energetyki Cieplnej

Instytut Energetyki Cieplnej powstał w 2019 roku z przekształcenia Katedry Techniki Cieplnej, istniejącej na Politechnice Poznańskiej od 1993 roku. W jego skład wchodzą dwa zakłady:
- Zakład Inżynierii Lotniczej
- Zakład Paliw i Energetyki Odnawialnej.

Źródło: Politechnika Poznańska. (2023). Badania i Rozwój, Raport 2022. https://online.fliphtml5.com/hozew/qrvu/#p=92


Strona Instytutu: https://isie.put.poznan.pl/instytut-elektroenergetyki
E-mail: office_ite@put.poznan.pl


Articles  |  Chapters  |  Books  |  Miscs  |  Reports  |  Dissertations  |  IP outcomes

Articles (64)

Chapters (49)

Books (9)

Miscs (4)

Reports (39)

Dissertations (9)

IP outcomes (12)

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.