Processing may take a few seconds...

Report

Works title

OPINIA nr IR/2019 na zlecenie Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1795_2021

Date

18.03.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

127

Type of work

opinion

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.