Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

OPINIA nr IR/2019 na zlecenie Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1795_2021

Data

18.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

127

Typ dzieła

opinia

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie