Processing may take a few seconds...

Report

Works title

OPINIA nr IR/2019 na zlecenie Sądu Okręgowego w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1795_2021

Date

18.03.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

127

Type of work

opinion

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No