Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania w przemyśle elektro-maszynowym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Model of Successful Implementing of Modern Manufacturing Practices to Machines Building Industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • szczupłę zarządzanie
  • zwinne przedsiębiorstwo
  • współczesne metody zarządzania
EN
  • lean management
  • agile enterprise
  • modern concepts of management
Liczba stron

152

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2027

Katalog on-line

to2018998136

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Agnieszka Merkisz-Guranowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Piotr Walentynowicz

Miejsce

Gdynia, Polska

Data

08.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości