Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

43 - 44

Książka

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne

Zaprezentowany na

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku, 15.10.2015, Poznań, Polska