Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ quorum sensing na profil ramnolipidów produkowanych przez bakterie wyizolowane z odchodów zwierząt hodowlanych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

43 - 44

Book

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku : materiały konferencyjne

Presented on

II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Zielone Idee 21. Wieku, 15.10.2015, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.