Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ herbicydowego anionu pirydyniowych cieczy jonowych na początkowy rozwój roślin

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Influence over pyridine based ionic liquid on initial plant development

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pirydyniowe ciecze jonowe
  • fitotoksyczność
Strony (od-do)

84 - 85

Książka

V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Lublin 27-29.05.2015

Zaprezentowany na

V Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, 27-29.05.2015, Lublin, Poland