Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Blank screen — what lecturers face in remote teaching

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning
[6.6] Management and quality studies
[7.6] Chemical sciences

Title variant

PL Pusty ekran – czyli z czym mierzą się wykładowcy w nauczaniu zdalnym

Year of publication

2023

Published in

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Journal year: 2023 | Journal number: nr 3(122)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • hybrid and online teaching
  • HE
  • problems in distance learning
PL
  • nauczanie hybrydowe i online
  • HEI
  • problem w nauczaniu zdalnym
Abstract

EN Last three years has brought numerous challenges to educators at various levels, and in the same time dynamic progress in dissemination of the teaching technologies. These resulted in the increase in knowledge on the remote and hybrid teaching process yet revealed research gaps unrecognized before. The paper presents the research aiming to fill in the research gap by recognizing problems perceived by educators and emerging from online and hybrid teaching. The problems were recognized thanks to international-range research within HOTSUP project. The list includes infrastructural, technical, technological and methodological problems that were addressed in the further stages of the project.

PL Ostatnie trzy lata przyniosły nauczycielom różnych szczebli wiele wyzwań. Jednocześnie jesteśmy świadkami dynamicznego postępu w rozwoju nowych technologii, co wiąże się również z ich nowymi zastosowaniami w nauczaniu. Zaowocowało to wzrostem wiedzy na temat zdalnego i hybrydowego procesu nauczania, ale ujawniło również nierozpoznane wcześniej luki badawcze. W artykule przedstawiono wyniki mające na celu wypełnienie luki badawczej poprzez rozpoznanie problemów dostrzeganych przez edukatorów i wynikających z nauczania online i hybrydowego. Problemy zostały rozpoznane dzięki międzynarodowym badaniom w ramach projektu HOTSUP. Lista zawiera problemy infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i metodyczne, które zostały rozwiązane w dalszych etapach projektu.

Pages (from - to)

203 - 219

DOI

10.34866/c1xg-6s27

URL

https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2023/3/3_2023.pdf#page=205

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.