Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Aeroelastic System for Large Scale Computations with High Order Discontinuous Galerkin Flow Solver

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dziekanat Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • aeroelasticisty
  • high order
  • cfd
Strony (od-do)

457 - 466

DOI

10.1007/978-3-319-12886-3_21

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-12886-3_21

Książka

IDIHOM: Industrialization of High-Order Methods - A Top-Down Approach : Results of a Collaborative Research Project Funded by the European Union, 2010 - 2014

Publikacja indeksowana w

WoS (15)