Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Aeroelastic Testcases in IDIHOM Project

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • aeroelasticisty
  • high order
  • cfd
Strony (od-do)

649 - 660

DOI

10.1007/978-3-319-12886-3_28

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-12886-3_28

Książka

IDIHOM: Industrialization of High-Order Methods - A Top-Down Approach : Results of a Collaborative Research Project Funded by the European Union, 2010 - 2014

Publikacja indeksowana w

WoS (15)