Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Open Atlas of Defects as a Supporting Knowledge Base for Cast Iron Defects Analysis

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Archives of Foundry Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 20 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

55 - 60

DOI

10.24425/afe.2020.131283

URL

http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/4913/open-atlas-of-defects-as-a-supporting-knowledge-base-for-cast-iron-defects-analysis.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]