Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Air pollution by the exhaust emissions from construction machinery under actual operating conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 390

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

313 - 319

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.390.313

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7