Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Polimery

Rocznik: 2014 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

739 - 746

DOI

10.14314/polimery.2014.739

Punktacja MNiSW / czasopismo

15

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Impact Factor

0,633