Processing may take a few seconds...

Article


Title

Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Journal year: 2014 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

7 - 13

Points of MNiSW / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.