Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Rocznik: 2014 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7 - 13

Punktacja MNiSW / czasopismo

4

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7